Privacybeleid

Privacy is belangrijk, vinden wij. Daarom gaan wij zeer zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden en onze relaties. Hoe we dat doen hebben hieronder omschreven:

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden, tenzij we daar uitdrukkelijk toestemming voor krijgen van de persoon in kwestie.
Wij registreren alleen de gegevens van onze leden die we volgens de wet mogen registreren en alleen voor onze eigen administratie.

COOKIES
We gebruiken alleen functionele cookies. Gegevens vanuit onze website gaan niet naar derden.

BEWAARTERMIJN
We bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk en zeker niet langer dan wettelijk verplicht.
Na het verstrijken van de bewaartermijn vernietigen we alle gegevens.

BEVEILIGING
Onze website, e-mailserver en alle technische ondersteuning is beveiligd tegen elke vorm van onwettige verwerking.

INZAGE EN VERBETERING VAN UW GEGEVENS
Leden kunnen hun eigen gegevens altijd opvragen via de secretaris van de kring en zo nodig aanpassingen doorgeven.
We respecteren het recht om vergeten te worden.

RECHT VAN VERZET
Hebben we -terecht of onterecht- gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die voortkomen uit het lidmaatschap, dan heb je natuurlijk het recht om bezwaar te maken.

PRIVACYBELEID VAN DERDEN
Wij zijn uiteraard niet verantwoordelijk voor de organisaties van websites die door middel van links aan onze website gekoppeld zijn.

VRAGEN
Met vragen over ons privacybeleid kun je altijd terecht bij onze secretaris.